Aktualności

W sprawie rekrutacji prosimy zgłaszać się do sekretariatu Zespołu Szkół nr 2. (szkolatytusa.pl)

REKRUTACJA 2014/15
PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE
 
Wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola
w terminie do 28 lutego 2014 r.
składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w
przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole lub
pisemnie składają rezygnację z edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2014/15.
Każdy Rodzic, który ubiega się o odroczenie obowiązku szkolnego
musi dołączyć zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
do deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej – warunek niezbędny!
 
DZIECI Z ROCZNIKA 2008 – I PÓŁROCZE (T.J. DZIECI URODZONE
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2008)
W ROKU SZKOLNYM 2014/15 SĄ OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM.
______________________________________________________________
UWAGA RODZICE DZIECI Z ROCZNIKA 2008 i 2009 !!!
ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE W SZKOLE
26 lutego 2014 r. – środa, o godz. 18.00
Obecność na zebraniu obowiązkowa.
Podczas kolejnego muzycznego spotkania z Filharmonią Pomysłów
w dniu 18 lutego 2014 r.
udaliśmy się do krainy Dylunabadyluberg,
gdzie poznaliśmy rodzinę instrumentów smyczkowych.
____________________________________________
W dniu 28 lutego 2014 r. – piątek
zaplanowano warsztaty dla wszystkich przedszkolaków.
Dzieci z grupy Myszek o godz. 9.15 będą uczestniczyły
w warsztatach pod nazwą „Mysi domek”, który obejmie czytanie i prezentację książki
oraz wykonanie projektu domku myszek metodą collage.
Dzieci z grupy Kotków o godz. 11.00 wezmą udział w warsztatach pod nazwą:
„Koty z naszego podwórka”, na których poznają ciekawostki
o kotach dzikich, domowych, cechy kotów na podstawie książki „Oto kot”
oraz wykonają kotka z papieru.
Dla wszystkich dzieci – kocie makijaże.
INFORMUJEMY RODZICÓW,
ŻE W ROKU SZKOLNYM 2013/14
NASZE PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR WAKACYJNY
0D 1 DO 31 SIERPNIA 2014.
KOMUNIKAT RADY RODZICÓW
Szanowni Rodzice, serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty w I semestrze.
SKŁADKI NA II SEMESTR
w wysokości zadeklarowanej w ankiecie, prosimy wpłacać na konto:
 
Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 95 w Zespole Szkół Nr 2
ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań
02 1240 6641 1111 0010 3513 0139
 
WAŻNE! tytuł wpłaty: GRUPA – IMIĘ I NAZWISKO – II SEMESTR
Prosimy o wpłaty do 15 lutego 2014 r.
W II semestrze ze zgromadzonych środków planujemy opłacić m.in.:
cykliczne spotkania „Filharmonii Pomysłów”, teatrzyk, warsztaty „Kotki i Myszki”,
upominki od Zajączka, warsztaty w tygodniu Dnia Dziecka, materiały plastyczne
na plener malarski, nagrody w konkursie, upominki i tablo na zakończenie roku,
płyty DVD, na które nagramy zdjęcia z całego roku w przedszkolu,
wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego i,
o ile wystarczy funduszy - wyjazd autokarem do Teatru Animacji.
 
29 STYCZNIA 2014 R. W GODZ. OD 9.00 DO 11.15
w auli szkolnej odbył się
BAL NA DZIKIM ZACHODZIE
który poprowadzili artyści z Filharmonii Pomysłów.
W wesołej zabawie przy muzyce, z przerwą na poczęstunek,
udział wzięły wszystkie dzieci z przedszkola i zerówek szkolnych.

14 stycznia 2014 r. to dzień kolejnego spotkania
z Filharmonią Pomysłów. Tym razem w towarzystwie muzyków
i przyjacielskiej zielonej Smoczycy udaliśmy się do miasta o nazwie Firliliburg,
gdzie odkrywaliśmy tajemnice niezwykłego świata.
Poznaliśmy podobieństwa i różnice w brzmieniu i budowie instrumentów
dętych drewnianych: fletu, oboju i fagotu.
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA BABCI I DZIADKA

ODBYŁA SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU
W PONIEDZIAŁEK, 20 STYCZNIA 2014 R. O GODZ. 15.30.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY SENIOROM ZA UDZIAŁ.
GWIAZDKI NAJJAŚNIEJSZEJ,
CHOINKI NAJPIĘKNIEJSZEJ,
PREZENTÓW WYMARZONYCH,
ŚWIĄT MILE SPĘDZONYCH,
KARNAWAŁU SZALONEGO,
ROKU BARDZO UDANEGO
ŻYCZĄ – DYREKCJA, PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
ORAZ RADA RODZICÓW.
ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI Z GRUPY MYSZEK I KOTKÓW
W CZWARTEK – 19 GRUDNIA, O GODZ. 15.30
NA SPOTKANIE Z GWIAZDOREM PRZY CHOINCE,
NA AULI SZKOLNEJ.
___________________________________________
UROCZYSTY OBIAD WIGILIJNY DLA DZIECI
I ZAPROSZONYCH GOŚCI
ZOSTANIE PODANY W PIĄTEK-20 GRUDNIA, O GODZ. 12.00